Kasalliklardan ehtiyot shart sug‘urta qilish

Sug‘urtalangan shaxsning kasallik oqibatida mеhnat qobiliyatini yo‘qotishi  yoki o‘limi bilan  bog‘liq ravishda hayoti va sog‘lig‘i bilan bog‘liq mulkiy manfaatlari sug‘urta obyеkti  hisoblanadi

Qaltisliklar: