Sug‘urtalangan shaxsning hayoti, sog‘lig‘i va mеhnat qobiliyati bilan bog‘liq mulkiy manfaatlari sug‘urta obyеkti sanaladi.

Sug‘urta qilinadigan qaltisliklar:
• Baxtsiz hodisa tufayli Sug‘urtalangan shaxsning umumiy mеhnat qobiliyatining vaqtinchalik yo‘qotilishi;
• Jarohatlanish, o‘tkir zaharlanish va boshqa baxtsiz hodisalar tufayli Sug‘urtalangan shaxsning o‘limi.