AKSIYALARNING BIRLAMCHI CHIQARILISHI TO’G’RISIDAGI QAROR