Yo‘ldagi mulk(yuklarni) sug‘urta qilish

Dunyo bo‘ylab quyidagi transport vositalarida tashiladigan xilma-xil yuklar – Yo‘ldagi mulk(yuk)larni sug‘urtalash obyеktlari bo‘lib hisoblanadi:

Sug‘urta qilinadigan qaltisliklar:

London Sug‘urtachilar Institutining «A», «B», «C» toifalarida tovarlarni barcha xavf-xatarlardan sug‘urta qilish qoidalariga muvofiq.