Kollegial va maslahat organlari Abdurakhimova Sh . R . Kuzatuv kengashi Raisi
Makhkamov A.H. Kuzatuv kengashi a’zosi.
Nurmukhamedov Z.G. Kuzatuv kengashi a’zosi.